Sunday, February 8, 2009

BMM 3103

JENIS PENILAIAN BAHASA
AHLI KUMPULAN:
NURUL HIDAYU SUHAILI
REBECCA MANGKAM


UJIAN FORMATIF
UJIAN SUMATIF
UJIAN KEFASIHAN
UJIAN BAKAT
UJIAN PENCAPAIAN


UJIAN FORMATIF

Merupakan penilaian yang dibuat secara berterusan-sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar.
Contoh: soal jawab, latihan yang diberikan guru dan ujian mingguan.

Tujuan~

  • Mengesan masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran.
  • Memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran.
  • Mengenal pasti kelemahan penyampaian pengajaran.a
  • Pelajar mengetahui kelemahan mereka.
  • Guru dan pelajar dapat mengubah kaedah p&p-tingkatkan pencapaian dalam peperiksaan.

PROSEDUR UJIAN FORMATIF
1.Menentukan tajuk pengajaran
Guru tentukan tajuk-tajuk pengajaran yang perlu dihabiskan dalam satu tahun.
Susun tajuk pengajaran mengikut peringkat kesukaran.
Bagi tajuk yang luas, pecahkan kepada tajuk-tajuk kecil.
Sebelum beralih ke tajuk lain, guru perlu adakan ujian formatif-nilai penguasaan pelajar bagi tajuk yg telah diajar.